Analysis Teknikel MH AUD/USD (01 Jan 2019)
AUD/USD pada awal minggu ini kelihatan trend masih dalam keadaan down trend. Ini kita boleh lihat berpandukan pada MA LT, MA ST dan MA CT.

Jika anda lihat pada MA LT jelas trend menunjukkan ke arah down trend. Ini menunjukkan trend pada bulan ini masih dalam keadaan down trend.

Jika anda lihat pula pada MA ST juga jelas menunjukkan ke arah down trend. Ini menunjukkan trend pada minggu ini masih dalam keadaan down trend.

Jika anda lihat pula pada MA CT ada menunjukkan tanda tanda awal trend ke arah Up trend. Mamun begitu pada ketika ini belum lagi berlaku persilangan diantara MA ST dengan MA CT. Untuk lebih mudah anda faham lihat video di atas.

Serupa

Berita terkini