Analysis Teknikel MH AUD/USD (15 May 2019)
Image
AUD/USD pada ketika ini trend masih lebih kearah down trend. Ini kita boleh lihat berpandukan kepada MA LT, MA ST dan MA CT.

Jika anda lihat pada MA LT menunjukkan sedikit condong ke bawah. Ini menandakan trend pada bulan ini masih lebih ke arah down trend. Begitu juga dengan MA ST juga menunjukkan ke arah down trend. Ini menandakan trand pada minggu ini masih lebih ke arah down trend.

Jika anda lihat pada MA CT juga menunjukkan ke arah down trend. Ini menunjukkan trand pada hari ini juga masih lebih ke arah down trend. Dalam keadaan begini sebaiknya anda memilih untuk mencari peluang untuk enter position SELL. Untuk enter SELL anda boleh lihat video di bawah untuk lebih detail.

Berita Forex

Berita terkini